pdf “Thư mời chào giá thiết bị Kho” - Dự án Nhà máy sản xuất TBYT Benovas thuộc Công ty con của DCL Popular

Download (pdf, 3.70 MB)
By In Thông báo mời thầu 232 download

pdf Thư mời thầu: “Thi công cải tạo đường nội bộ Nhà máy Capsule” Popular

Download (pdf, 2.85 MB)
By In Thông báo mời thầu 236 download

pdf Thông báo gia hạn nhận hồ sơ chào giá gói thầu “Thi công thay thế đường ống của hệ thống PCCC” Popular

Download (pdf, 251 KB)
By In Thông báo mời thầu 286 download

pdf Thư mời khảo sát và chào giá gói thầu “Thi công thay thế đường ống của hệ thống PCCC” Popular

Download (pdf, 937 KB)
By In Thông báo mời thầu 448 download

pdf Thư mời chào giá gói thầu số 2 “Thi công xây dựng và hoàn thiện công trình” của Dự án Nhà công vụ Vĩnh Long Popular

Download (pdf, 1.27 MB)
By In Thông báo mời thầu 452 download

pdf Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ chào giá gói thầu “Cải tạo, sửa chữa văn phòng Vĩnh Long” Popular

Download (pdf, 235 KB)
By In Thông báo mời thầu 237 download

pdf Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ chào giá Tank inox 100 lít - thùng tiếp liệu Inox 2 vỏ Popular

Download (pdf, 55 KB)
By In Thông báo mời thầu 246 download

pdf Thư mời khảo sát chào giá Sửa chữa Văn phòng HCM Popular

Download (pdf, 6.65 MB)
By In Thông báo mời thầu 349 download

pdf Khảo sát và chào giá thi công “Cải tạo, sửa chữa Văn phòng làm việc Vĩnh Long” Popular

Download (pdf, 3.69 MB)
By In Thông báo mời thầu 249 download

pdf Thư mời chào giá: Cung cấp trang thiết bị thuộc Dự án Mở rộng Nhà máy Sản xuất Capsule giai đoạn 5 Popular

Download (pdf, 188 KB)
By In Thông báo mời thầu 507 download

pdf Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự thầu gói thầu số 2 “Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC” Popular

Download (pdf, 687 KB)
By In Thông báo mời thầu 287 download

pdf Thông báo Thanh lý xe 64H 1534 & 50Z 6130 Popular

Download (pdf, 624 KB)
By In Thông báo mời thầu 321 download

pdf Thư mời chào giá “Cung cấp và lắp đặt Hệ thống hút mãnh vụn” thuộc dự án Capsule giai đoạn 5 Popular

Download (pdf, 279 KB)
By In Thông báo mời thầu 424 download
//