1695969507_1660209303-magnesium-b6

MAGNESIUM B6

Thành phần

Magnesium hydroxide ……….. 470 mg

Vitamin B6 ……………………... 5 mg

Chỉ định

Thuốc Magnesi B6 được chỉ định dùng trong trường hợp sau:

  • Điều trị các trường hợp thiếu magnesi đơn độc hay kết hợp.


//