Trụ sở chính

Địa chỉ: Số 150 đường 14/9, Phường 5, Tp. Vĩnh Long, tỉnh V.Long

Điện thoại: (0270) 3 822 533

Số Fax: (0270) 3 822 129

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bộ phận Kinh doanh OTC

Điện thoại: (0270) 3501 912

Bộ phận Kinh doanh ETC

Điện thoại: (0270) 3896 757

Bộ phận Kinh doanh Vikimco

Điện thoại: (0270) 3820 981

Bộ phận Kinh doanh Capsule

Điện thoại: (0270) 3895 605

Phòng Chăm sóc khách hàng

Điện thoại: 1900 0079

Liên hệ với chúng tôi
//