18-03-2021 4294 Lượt xem
Vị trí: Nhân viên Phòng Kiểm tra chất lượng (QC); Địa điểm làm việc: Vĩnh Long; Số lượng: 04 A. Mô tả công việc: Nhân viên Hành chánh: Quản lý phiếu kiểm nghiệm nguyên ...
04-03-2021 2213 Lượt xem
Vị trí: Chuyên viên Nhân sự Địa điểm làm việc: Vĩnh Long Mô tả công việc Thực hiện công tác tuyển dụng và quản ...
//