05-08-2022 85 Lượt xem

Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (F.I.T Group, mã CK: FIT) đã công bố Báo cáo tài chính Quý 2/2022 và luỹ kế 06 tháng đầu năm 2022.

Theo báo cáo đã công bố, doanh thu thuần quý 2/2022 của F.I.T Group đạt 651 tỷ đồng, tăng 294,5 tỷ đồng so với quý 1/2022 và tăng 353 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp cũng ghi nhận đạt 115,9 tỷ đồng, tăng 24 tỷ đồng so với quý 1/2022 và tăng 36 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả lũy kế 06 tháng đầu năm 2022 doanh thu thuần F.I.T Group đạt 1008 tỷ đồng, tăng 392,2 tỷ đồng, tương đương 164% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp 06 tháng đầu năm cũng tăng 63 tỷ đồng, tương đương 144% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu thuan FIT

Năm 2022, F.I.T Group tiếp tục xác định hoàn thiện quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp, tăng cường các mảng hoạt động kinh doanh chủ chốt và có thế mạnh để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng. Mục tiêu kế hoạch doanh thu thuần toàn tập đoàn năm 2022 là 1.367 tỷ đồng, theo đó F.I.T Group đã đạt 74% so với kế hoạch cả năm 2022. Mặc dù thị trường tài chính, kinh doanh có nhiều khó khăn nhưng Ban lãnh đạo F.I.T Group sẽ cùng với các công ty thành viên  đặt quyết tâm cao nhất, nỗ lực, đoàn kết và phối hợp chặt chẽ để chinh phục kế hoạch kinh doanh và các mục tiêu đã đề ra năm 2022.

Tin tức liên quan

Liên quan đến thông tin cựu lãnh đạo cấp cao của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (gọi tắt là DCL) bị khởi tố, DCL đã có thông cáo b...

Ngày 31/08/2022 vừa qua, căn cứ vào Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT của HĐQT và Quyết định bổ nhiệm số 07/2022/QĐ.HĐQT của Chủ tịch HĐQT Công...

Ngày 12-8, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) có Công văn số 7775/QLD-CL gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố cảnh báo về mẫu th...
//