Commitment to quality

Quality is the company's top concern. The product always achieve high therapeutic effectiveness, safe when used strictly according to instructions.

 

Modern machine

DCL has two GMP - WHO pharmaceutical factories, one medical device factory; 1 Vicancap hollow capsule factory.

 

Price is stable

The price is guaranteed by the autonomy of the source material.

 

More than 40 years of experience

As one of the oldest pharmaceutical companies in Vietnam, DCL has become a trusted brand with consumers, pharmacies and hospitals across the country.

 

The market is over

Distribution network with more than 13 branches and more than 55 distributors spread from north to south.

 

Closed process

The production process of Cuu Long Pharmacy meets GMP and WHO standards recognized by the Ministry of Health.

 

Welcome to Cuu Long Pharmacy

Peace of mind of every home

Cuu Long Pharmaceutical Joint Stock Company has been working hard to improve and improve the health of the Vietnamese people. Our company constantly improves product quality, offering the best product line to support and protect the health of the community. With the success of 40 years of development, we are committed to continuing our efforts to become a reputable pharmaceutical company that is highly valued by patients, employees and partners.

Products

News

07-12-2020

Nhằm tạo sự đồng nhất cho thương hiệu Dược Cửu Long trên thị trường và giúp khách hàng, đối tác dễ nhớ, chúng tôi xin trân trọng thông...
30-10-2020

Nhằm phát triển hệ thống bán hàng, tăng độ phủ trên cả nước để tiếp cận và đáp ứng sát với nhu cầu thực tế của khách hàng thông q...
05-10-2020

Hình ảnh của một thương hiệu trong tâm trí của khách hàng hầu như sẽ là những ấn tượng về phần nhìn được thể hiện qua hệ thống các...
30-09-2020

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020, Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL) lãi 27 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 5 tỷ đồng. Có được kết ...
17-08-2020

Để chuẩn bị tốt hơn cho những chặng đường tiếp theo, phù hợp với chiến lược phát triển trong giai đoạn mới của Dược Cửu Long và th...
04-08-2020

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020 Dược phẩm Cửu Long (DCL) một công ty con của Tập đoàn FIT lãi 27 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 5 tỷ đồng....

Contact us

Address

No. 150 - 14/9 Street - Ward 5 - Vinh Long City - Vinh Long Province

Telephone / Fax

0270.3822533 / 0270.3822129

Hotline CS

1900 636 805