04-08-2020 648 Lượt xem

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020 Dược phẩm Cửu Long (DCL) một công ty con của Tập đoàn FIT lãi 27 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 5 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã CK: DCL) đã công bố BCTC quý II/2020 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020.

DCL 8.4.1

Báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2020

Trong kỳ DCL có 18,6 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 30% so với cùng kỳ trong khi các chi phí đồng loạt giảm mạnh, chi phí tài chính giảm từ 12,2 tỷ đồng xuống còn hơn 2 tỷ đồng, chi phí bán hàng và chi phí QLDN lần lượt giảm 23% và 14,5% so với cùng kỳ nên kết quả DCL lãi ròng 19 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 2,5 tỷ đồng.

Năm 2020, DCL đặt mục tiêu kinh doanh tiếp tục tăng trưởng mạnh với doanh thu thuần là 844 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2019; lợi nhuận trước thuế là 104,5 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 279 tỷ đồng.

Nguồn: cafef.vn

Tin tức liên quan

Nhằm tạo sự đồng nhất cho thương hiệu Dược Cửu Long trên thị trường và giúp khách hàng, đối tác dễ nhớ, chúng tôi xin trân trọng thông...

Nhằm phát triển hệ thống bán hàng, tăng độ phủ trên cả nước để tiếp cận và đáp ứng sát với nhu cầu thực tế của khách hàng thông q...

Hình ảnh của một thương hiệu trong tâm trí của khách hàng hầu như sẽ là những ấn tượng về phần nhìn được thể hiện qua hệ thống các...