BAN LÃNH ĐẠO

 • 1

  Bà Vũ Thị Minh Hoài

  Tổng Giám đốc

 • 1

  Ông Trịnh Quốc Khánh

  Phó Tổng Giám đốc tài chính

 • 1

  Ông Nguyễn Trọng Đức

  Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất và Giám đốc Chuỗi cung ứng

 • 1

  Ông Võ Xuân Vinh

  Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh

//