BAN LÃNH ĐẠO

 • 1

  Ông Lương Trọng Hải

  Tổng Giám đốc

 • 1

  Ông Nguyễn Trọng Đức

  Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất và Giám đốc Chuỗi cung ứng

 • 1

  Ông Nghiêm Xuân Trường

  Giám đốc Tài chính

//